^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Ks. hm Tadeusz Białous - ur. 12.X.1974 r. w Dąbrowie Białostockiej,  uczęszczał do szkoły podstawowej w Rygałówce, w 1985 roku złożył przyrzeczenie harcerskie, następnie pełnił funkcję przybocznego w miejscowej drużynie. W latach 1989 r.-1994 ukończył Technikum Mechaniczne w Augustowie. Następnie wstąpił w 1995 r. do Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku i podjął jako kleryk współpracę z duszpasterstwem harcerskim diecezji Ełckiej. Od 7.XI.1998 roku do marca 2001 r. założyciel i komendant Kleryckiego Kręgu Instruktorskiego „ Pelikany” działającego przy WSD. Równocześnie pełnił funkcję członka komisji Rewizyjnej Hufca  ZHP w Ełku w latach 1999-2003.  2.VI.2001 r. otrzymał święcenia kapłańskie i został skierowany do pracy duszpasterskiej w Rajgrodzie gdzie założył i przez 3 lata prowadził drużynę harcerska „ Ora et labora” i równocześnie pełnił funkcję kapelana hufca Biebrzańskiego ZHP w Grajewie. Dekretem biskupa Edwarda Samsela z dniem 25.XII.2001 r. został mianowany Diecezjalnym Duszpasterzem Harcerzy w Diecezji Ełckiej, którą pełni do chwili obecnej. Od 2004-2006 r. przez kadencję pełnił funkcję Członka Białostockiej Komendy Chorągwi ZHP. Od 1 lipca 2005 r. pracował w parafii św. Jana Ap. i Ew. w Ełku gdzie założył i prowadzi drużynę harcerską „Sursum corda” i od marca 2007 r. jest przewodniczącym Zespołu do Wychowania Duchowego działającego przy Chorągwi Białostockiej ZHP. Od roku 2012 pełni funkcje proboszcza parafii pw. św. Jana Pawła II w Ełku, gdzie prowadzi drużynę harcerska "Quo Vadis".

ks. phm. Łukasz Kaczmarski HR - Kapelan Hufca ZHP Ełk i drużynowy drużyny "Sursum corda" w Ełku.

ks. hm. Przemysław Przekop HR - Komendant Hufca ZHP Ełk, Kapelan Hufca ZHP Augustów, Założył 1 WDH "Armatus in virtas" w Augustowie. Obecnie pracuje w Olecku, gdzie tworzy drużynę harcerska

ks. pwd. Robert Wielgat - Drużynowy drużyny "Armatus in virtas" w Augustowie.

ks. pwd. Piotr Sieradzki HR - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Ełk, drużynowy w Gołdapi.