^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

Kapliczka Matki Bożej Harcerskiej przedstawia zarówno postacie i symbole duchowo bliskie harcerzom, jak i wielkie słowa, które są rotą każdego harcerza.

Kapliczka została wykonana przez rzeźbiarza ludowego Stanisława Wieliczko w Sidrze w 2003 r. i po otwarciu skrzydeł stanowi piękny tryptyk. W centralnej części kapliczki znajduje się obraz Matki Bożej Harcerskiej 

o wymiarach 31,5 cm x 34,5 cm namalowany na płótnie przez malarkę Celinę Mieńkowską z Augustowa.

Cały obraz Matki Bożej Harcerskiej jest wzorowana na obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej z różnicą, że Jezus lewą rączką trzyma na złotej nitce zawieszony krzyż harcerski, prawa rączka uniesiona jest w geście błogosławieństwa . Trzy palce prawej ręki symbolizują Trójcę Świętą i za pomocą tego gestu błogosławi wiernych. Widoczny jest również blask bijący z obu postaci nad którymi śpiewają dwa ptaki typowo polskie – drozd śpiewak i rudzik. Szata Maryi uwieńczona jest białą lilijką. Tło stanowi odcień drzewa.

Na  lewym skrzydle kapliczki znajduje się płaskorzeźba św. Jerzego,  zabijającego smoka (symbol potrzeby obrony dobra i walki ze złem), patrona niegdyś rycerzy, dzisiaj harcerzy; oficera armii rzymskiej żyjącego w V w., który poniósł śmierć męczeńską za zdarcie z muru antychrześcijańskiego edyktu Dioklecjana.

Na prawym skrzydle kapliczki znajduje się płaskorzeźba drugiego patrona harcerzy -błogosławionego Ks. phm Stefana Wincentego Frelichowskiego wzorowana na zdjęciu z książeczki harcerskiej. Ów kapłan-harcerz, kapłan i męczennik, który w czasie pokoju gorliwie pracował nad formacją religijną młodych harcerzy, a w czasie zawieruchy wojennej dał piękne świadectwo wiary),  ustanowionego  7 czerwca 1999 r. błogosławionym  przez papieża Jana Pawła II, który 22 lutego 2003 r. został publicznie ogłoszony patronem wszystkich harcerzy.

Skrzydła kapliczki zamknięte od zewnętrznej strony ukazują  słowa Przyrzeczenia Harcerskiego: „Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.”  Słowa roty harcerskiej wypowiada każdy harcerz, który przyjmuje krzyż harcerski i uroczyście zobowiązuje się wypełnić te słowa w swoim życiu. W zwieńczeniu kapliczki umieszczony jest krzyż harcerski-symbol harcerstwa i służby.  Na tylnej ścianie kapliczki na zielonym tle widoczna jest srebrna lilijka, która wzorowana na igle magnetycznej kompasu oznacza, że harcerz zawsze wybiera słuszną drogę. W srebrną lilijkę wpleciona jest litera „M” -symbol Maryi, ku czci której powstała kapliczka.

Wymiary kapliczki:

·         Podstawa (24cm x 56 cm)

·        Szerokość( 56 cm )

·        Wysokość(58 cm)